top of page
Wielervereniging Uitbergen vzw
Wielervereniging Uitbergen vzw

ORGANISATIENOTA 2024 VAN WIELERVERENIGING UITBERGEN vzw

DOELSTELLING 

  • het organiseren van wielerwedstrijden op het grondgebied Berlare deelgemeente Uitbergen

  • het inzamelen van financiële middelen om de werking mogelijk te maken

  • het leveren van hulp bij organisatie van wielerwedstrijden opgezet door derden

JURIDISCHE VORM

Wielervereniging Uitbergen is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht als feitelijke vereniging op 01/05/2022, omgevormd tot vzw op 16/06/2021 en geregistreerd als vzw onder het nummer 0770.601.850 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05/07/2021, en tevens aangesloten bij Cycling Vlaanderen vzw onder het stamnummer 72020013.

VRIJWILLIGERS

Alle wettelijke bepalingen in het kader van de wetgeving op het vrijwilligerswerk, van kracht per 01.01.2006, zullen in toepassing worden gebracht binnen de vereniging.

VERZEKERING

Conform de wet van 3 juli 2005 die sinds 01.01.2006 van kracht is, zijn de vrijwilligers verzekerd onder de collectieve polis onderschreven door de federatie.

Zoals bepaald door voormelde wet geniet de club en zijn vrijwilligers dekking voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en dit met de kapitalen die reeds voorzien zijn in de polis. Bovendien werd voor de vrijwilligers bij wielerwedstrijden bijkomende dekking voorzien met een persoonlijke ongevallenverzekering voor de eigen kwetsuren.

Wanneer vrijwilligers worden ingezet als helper bij niet-sportieve activiteiten zoals een eetfestijn met publiek of bal wordt de dekking in Burgerlijke Aansprakelijkheid en persoonlijke verzekering verleend. De activiteiten dienen wel vooraf gemeld te worden aan nv Concordia – Gent (verzekeraar)

 

Daarnaast heeft Wielervereniging Uitbergen vzw nog een polis “Verenigingsleven” lopende bij verzekeraar Fidea met polisnummer GV00397127.0

VERGOEDING

Wielervereniging Uitbergen vzw betaalt in principe geen vergoedingen uit.

Secretariaat ontvangt €15,-/maand voor alle secretariaatskosten (telefoon, postzegels, samenstelling dossiers, papier, print,…)

Indien zulks toch het geval is wordt de regelgeving van toepassing krachtens de wet van 03/07/2005 toegepast en de vooropgestelde “forfaitaire onkostenvergoedingen” gerespecteerd. Op 01.07.2022 zijn volgende maximum bedragen van toepassing: 40.67 €/dag – 1473,37 €/jaar – 0,4237 €/km (auto) – 0,25 €/km (fiets). Elk kwartaal van het lopende jaar worden in principe de officiële bedragen km – vergoeding herzien. (*)

GEDRAGSCODE

Van de vrijwillige medewerker wordt verwacht zich loyaal op te stellen tegenover de vereniging en het bestuur, alsook geen handelingen te stellen die het imago van de wielersport en de vereniging noch dit van de KBWB/Belgian Cycling vzw en Cycling Vlaanderen vzw kunnen schaden.

 

Het bestuur Wielervereniging Uitbergen vzw is sinds 16.06.2023 als volgt samengesteld:

  • voorzitter : Boone Peter

  • ondervoorzitter : De Palmenaer Jan

  • penningmeester : De Smet Hugo

  • secretaris : Van Peteghem Geert

  • raadgever/contactpersoon : Duquet Marc

  • bestuurders : Van Boven Jurgen

 

In de Algemene vergadering van de vzw zijn opgenomen als werkelijke leden met stemrecht: Van Exterghem Nastachia – Blancquaert Marc – De Cock Ronny - De Thaey Johan - De Geest Hugo - De Kerpel Arlette - De Palmenazer Roman

 

als toegetreden leden zonder stemrecht : raadgever/contactpersoon Marc Duquet

 

Als commissarissen zijn aangesteld : geen

 

De ledenlijst Wielervereniging Uitbergen vzw en de lijst van medewerkers jaarlijks aangepast en ligt ter inzage op het secretariaat.

 

Werd goedgekeurd door het Bestuur op datum van 16/10/2023.

 

Boone Peter

Voorzitter

Van Peteghem Geert

Secretaris

(*) Elk kwartaal wordt het bedrag van kilometervergoeding (auto) aangepast ingevolge nieuwe barema’s

organisatienota
Wielervereniging Uitbergen vzw

MEER WETEN?

NEEM GERUST CONTACT OP MET WIELERVERENIGING UITBERGEN VZW!

bottom of page