top of page
Wielervereniging Uitbergen vzw
Wielervereniging Uitbergen vzw

STATUTEN

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

UITTREKSEL LEDENREGISTER 

Naam voluit: Wielervereniging Uitbergen vzw

Naam verkort: WV Uitbergen

Ondernemingsnummer: KBO 0770 601 850

Maatschappelijke zetel: Veerstraat(U) 49 - 9290 Berlare (België)

ONDERWERP AKTE: OPRICHTING 

Boone Peter, wonende te 9290 Berlare (U) - Veerstraat 49 en geboren op 25 maart 1965

De Geest Hugo, wonende te 9290 Berlare (U) - Heisbroeck 1 en geboren op 31/10/1955

De Palmenaer Jan, wonende te 9290 Berlare (U) - Veerstraat 81a en geboren op 18/02/1959

De Smet Hugo, wonende te 9290 Berlare (U) - Strijpwegel 15 en geboren op 21/10/1968

Van Boven Jurgen, wonende te 9290 Berlare (U) - Heisbroeck 29 en geboren op 19/05/1973

Van Hecke Frank, wonende te 9290 berlare (U) - Grote Kouterstraat 4 en geboren op 31/07/1971

Van Peteghem Geert, wonende te 9290 Berlare (U) - Veerstraat 21 en geboren op 03/03/1964

beslissen in opvolging van de besluitvorming van de Algemene vergadering in zitting bijeen op datum van 15 juni

2021 om de feitelijke vereniging "Wielervereniging Uitbergen" gesticht op 01 mei 2020 en geregistreerd bij

Cycling Vlaanderen onder stamboeknummer 72020013 om te vormen tot een vzw overeenkomstig het Wetboek

van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019 (hierna ‘WVV’

genoemd) en daartoe werd unaniem volgende statuten te aanvaarden.

statuten
Wielervereniging Uitbergen vzw

MEER WETEN OVER DE STATUREN BIJ WIELERVERENIGING UITBERGEN VZW?

CONTACTEER ONS GERUST

bottom of page